Wydarzenia

Matura 2012: Tarnów piąty w woj. małopolskim

Powiat tarnowski przedostatni

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała zdawalność egzaminu maturalnego w 2012 roku dla zdających maturę pierwszy raz w terminie głównym z podziałem na powiaty. Dla szkół z miasta Tarnowa wynosi ona 83 proc. (przy liczbie zdających 2934), co daje piąte miejsce w województwie małopolskim, ex aequo z powiatem wielickim (542 zdających). Powiat tarnowski ze zdawalnością na poziomie 71 proc. (przy 703 zdających) uplasował się na przedostatniej pozycji.


W zestawieniu najlepiej wypada powiat wadowicki, gdzie zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 90 proc. Drugie miejsce zajął powiat bocheński (87 proc.), trzecie ex aequo miasta Kraków i Nowy Sącz (86 proc.). Na czwartej pozycji ze zdawalnością 84 proc. znalazł się powiat limanowski. Natomiast najniższą zdawalność - 63 proc. - odnotowały szkoły z powiatu proszowickiego (liczba zdających 203).

Z zestawienia wyczytać można także zdawalność w poszczególnych typach szkół. W Tarnowie licea ogólnokształcące zanotowały wynik 91 proc., technika 69 proc., licea uzupełniające 17 proc., technika uzupełniające 13 proc., a licea profilowane 0 proc. (zdawała jedna osoba). Natomiast w powiecie tarnowskim zdawalność w liceach ogólnokształcących to 84 proc., w technikach 58 proc., a w liceach uzupełniających 25 proc.

OKE podała również m.in. średnie wyniki z przedmiotów zdawanych obowiązkowo. Z języka polskiego maturzyści zdający w Tarnowie osiągnęli średni wynik 55,4 proc. (7. miejsce), a uczniowie z powiatu tarnowskiego 53,6 proc. (13. miejsce). Średnia zdawalność języka angielskiego dla szkół z Tarnowa to 72,6 proc. (3. miejscece ex aequo z pow. wielickim), a z powiatu tarnowskiego 58,3 (przedostatnie miejsce). Z kolei średni wynik z matematyki dla miasta Tarnowa to 61,7 proc. (5. miejsce), natomiast dla powiatu tarnowskiego 49,2 (miejsce przedostatnie).

Szczegóły na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Krakowie.

[kn]

comments powered by Disqus

Komentarze