Walizka z atrapami narkotyków dla policji

Atrapy 24 środków odurzających i narkotyków znajdują się w zakupionej przez magistrat walizce edukacyjnej. Materiały służące do zadań z zakresu działalności informacyjnej, edukacyjnej i profilaktycznej w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy zostaną przekazane na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Miasto na ten zakup przeznaczyło blisko 5 tysięcy złotych.

W "walizce edukacyjnej" znajdą się atrapy narkotyków – czyli nieszkodliwe repliki 24 najbardziej znanych narkotyków. Do materiałów jest dołączony pendrive z dokładnym opisem zawartości poszczególnych pojemników, charakterystyką narkotyku, sposobem zażywania, objawami po ich zastosowaniu, zagrożeniami i najpopularniejszymi nazwami ulicznymi.

Policjanci zajmujący się działaniami prewencyjnymi będą wykorzystywać te materiały do szkoleń nie tylko dzieci i młodzieży, ale także nauczycieli, pedagogów i rodziców. Inicjatywa jest jednym z elementów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Tarnowa oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2015 r.

Zakup jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne związane ze skutkami używania substancji psychoaktywnych, powszechnie zwanych dopalaczami.

[kn] źródło: tarnow.pl

comments powered by Disqus

Ostatnio na Forum