Projekt budżetu 2016: Inwestycje w sport i drogi

Inwestycyjną ofensywę w ciągu najbliższych trzech lat zapowiedział prezydent Roman Ciepiela, prezentując projekt budżetu miasta na 2016 rok. Największe wydatki inwestycyjne planowane są na infrastrukturę sportową i drogi. Znacznie więcej pieniędzy niż do tej pory otrzymają rady osiedli. – Projekt przyszłorocznego budżetu stanowi etap trzyletniego planu rozwojowego, który uwzględnia pozyskanie środków europejskich na szereg inwestycji – podkreśla prezydent Roman Ciepiela. W 2016 roku na wydatki inwestycyjne miasto chce przeznaczyć 74 mln zł, a plany na lata 2017-2018 to odpowiednio: 140 i 118 mln zł.

Projekt budżetu skonstruowany jest w ten sposób, by miasto w najbliższych latach mogło pozyskać jak najwięcej środków na inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Obecnie miasto przygotowuje się do naborów środków z nowej perspektywy finansowej, które ruszają w przyszłym roku.

Według założeń dochody budżetu miasta mają wynieść ponad 564 mln zł. Planowane wydatki to ok. 589 mln zł. Tradycyjnie najwięcej, bo blisko połowę wydatków pochłonie oświata. Na pomoc społeczną i ochronę zdrowia zagwarantowano 93,5 mln zł, a na transport i łączność oraz gospodarkę komunalną nieco ponad 105 mln.

Nową propozycją w projekcie budżetu jest zwiększenie puli pieniędzy do dyspozycji rad osiedli o blisko 2,1 mln zł. W sumie rady mają otrzymać blisko 3,6 mln zł. Środki przyznawane będą według algorytmu, który uwzględnia liczbę mieszkańców, długość dróg i obszar danego osiedla. Osiedle w Krzyżu i Mościcach otrzyma najwięcej, bo ponad 420 tys. zł, najmniej przewidziano dla Osiedla Legionów – niemal 70 tys. zł.

Wśród najpoważniejszych zadań inwestycyjnych będą remonty i budowa dróg. Wśród zadań realizowanych przez miasto znajdzie się przebudowa ul. Krakowskiej (ponad 4 mln), projekt modernizacji ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszyńskiego i Czystej (1 mln). W najbliższych latach prace obejmą również ulice Mościckiego, Kwiatkowskiego i Witosa. Zadanie to będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, a miasto ma tylko partycypować w kosztach tej inwestycji. W przyszłorocznym budżecie zarezerwowano również środki na budowę połączenia ulicy Kochanowskiego z ul. Warsztatową (5 mln).

Mocny akcent zostanie położony na wydatki na infrastrukturę sportową. – Rozwiązaliśmy szereg spraw komunalnych, teraz nadszedł czas na sport. Chcemy zainwestować w konkretne obiekty sportowe – tłumaczy prezydent. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku ruszy modernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej Jaskółka, która jest częścią Centrum Przygotowań Paraolimpijskich. W przyszłym roku planowana jest także przebudowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego przy ul. Piłsudskiego wraz z trybuną. W projekcie budżetu znalazła się także rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Wojska Polskiego, a także kontynuacja budowy parku biegowego na „Marcince”.

Projekt zakłada, że w przyszłym roku rozpocznie się szereg inwestycji związanych z oświatą (ponad 10 mln zł) m.in. budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 i budowa boiska przy Gimnazjum nr 4 i SP nr 8. Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych już niedługo będą mogli korzystać z nowoczesnej bieżni. Kontynuowane będą także zadania, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

W projekcie budżetu znalazły się środki na zapowiadaną rewitalizację Tarnowa, którą zostaną objęte tereny w centrum miasta. W latach 2016-2018 ma być wykonany m.in. remont placu Kazimierza, ulicy Katedralnej i Krótkiej, a także płyty Rynku. Miasto w 2016 r. będzie również kontynuować modernizację amfiteatru przy ul. Kopernika. Nie zapomniano także o poprawie estetyki i funkcjonalności terenów zielonych. Nowego blasku nabierze Park Piaskówka, Park Strzelecki oraz Park Sanguszków. Osiedle Westerplatte wzbogaci się o plenerową siłownię, powstaną również place zabaw przy ul. Ogrodowej, Cichej i Bitwy pod Studziankami. Pracami zostaną objęte również obiekty użyteczności publicznej. Na ich termomodernizację miasto wyda niemal 8 mln zł.

Ostateczny kształt przyszłorocznego budżetu będzie zależał od radnych, którzy podejmą decyzję w tej sprawie przyjmując uchwałę budżetową.

[kn] źródło: tarnow.pl

comments powered by Disqus

Ostatnio na Forum