Prezydent Tarnowa podsumował rok

Na wzrost liczby oferowanych miejsc pracy i pierwsze nowe inwestycje lokalnych firm wskazywał prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, podczas wczorajszego (2 grudnia) spotkania z dziennikarzami, poświęconego podsumowaniu roku pracy na stanowisku prezydenta miasta. – Ocenę mojej pracy pozostawiam innym, ale mam satysfakcję z widocznego ożywienia w gospodarce – mówił zaznaczając, że niezmiennie jego priorytetem jest dalsza poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Tarnowa i usprawnienie obsługi przedsiębiorców.

Prezydent Ciepiela prezentując najistotniejsze efekty pracy tłumaczył, że to nie miasto tworzy nowe miejsca pracy, ale jego powinnością jest dbać o warunki dla inwestorów i przedsiębiorców, którzy tę pracę oferują. W ciągu ostatniego roku w Tarnowie wprowadzono m.in. zwolnienia od podatków od nieruchomości dla nowych inwestorów i pracodawców tworzących nowe miejsca pracy, podpisano porozumienie o współpracy z ościennymi gminami na rzecz poprawy atrakcyjności aglomeracji tarnowskiej, powołano Radę Gospodarczą. – Oferta dla inwestorów to między innymi inkubator przedsiębiorczości. To miejsce dla tych przedsiębiorców, którzy borykają się z problemami młodej firmy, która jednocześnie musi zdobywać rynki i budować swój potencjał – przekonywał prezydent. – Każdy kto przyjdzie do urzędu i będzie chciał załatwić sprawę związaną z rozwojem firmy, otrzyma asystenta do pomocy – mówił.

Przywołując dane Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie prezydent poinformował, że w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy tego roku, w samym Tarnowie, powstało blisko 840 miejsc pracy, więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Równocześnie liczba bezrobotnych pod koniec listopada 2015 roku była niższa o blisko 700 osób w stosunku do listopada 2014 roku.

Nowe inwestycje realizowano m.in. w Zakładach Azotowych, Zakładach Mechanicznych i firmie Comarch, a w ślad za tym oferowano kolejne miejsca pracy. W firmie Comarch pracuje obecnie 9 osób, ale docelowo spółka chce zatrudnić 50 pracowników. W Zakładach Mechanicznych zatrudniono w ciągu roku 150 osób, a miejsca pracy czekają na kolejnych 60 osób. Grupa Azoty prowadzi inwestycję, której skutkiem ma być 55 nowych miejsc pracy. Optymistyczną tendencję widać także w przypadku nowo rejestrowanych firm jednoosobowych i spółek cywilnych. W okresie od 1 grudnia 2014 r. do 31 października bieżącego roku w tarnowskim magistracie zarejestrowało się 555 nowych firm, a w tym samym czasie z własnej działalności gospodarczej zrezygnowało 432 przedsiębiorców. W efekcie w mieście przybyło ponad 120 nowych firm.

Od początku roku realizowano także program modernizacji tarnowskich dróg, w ramach którego wyremontowano 50 miejskich ulic, chodników i parkingów, wydając niemal 15 milionów złotych. – To znacznie więcej niż w roku ubiegłym – podkreślał prezydent Ciepiela. Zarząd Dróg i Komunikacji zinwentaryzował także ponad 700 ulic w mieście. Każda otrzymała własną kartotekę z oceną potrzeb remontowych według kryteriów: natężenia ruchu, liczby osób korzystających i stanu technicznego.

W przypadku Centrum Przygotowań Paraolimpijskich w czerwcu oddano do użytku Miejski Dom Sportu w Mościcach. Przygotowano projekt modernizacji hali Jaskółka, a sama inwestycja powinna ruszyć w 2016 r. Gotowy jest również program funkcjonalno-użytkowy dla znajdującego się w sąsiedztwie stadionu lekkoatletycznego. W projekcie budżetu na rok przyszły zagwarantowano pieniądze na przygotowanie koncepcji przebudowy Stadionu Miejskiego.

Prezydent podsumował także działania w dziedzinie ochrony zdrowia i transportu publicznego. Mówiąc o najważniejszych inwestycjach wykraczających poza program wyborczy, wskazał na: termomodernizację szkół i przedszkoli (na co wydano ponad 11 milionów złotych), budowę boiska na os. Legionów, rozpoczęcie modernizacji stadionu lekkoatletycznego przy ul. Piłsudskiego, budowę parkingu park and ride czy wykonaną dokumentację techniczną amfiteatru.

[kn] źródło: tarnow.pl

comments powered by Disqus

Ostatnio na Forum