Mieszkańcy z petycją: Nie zmieniajcie nazw ulic na aleję L. Kaczyńskiego

Na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie złożono petycję podpisaną w internecie przez ponad tysiąc osób, w której mieszkańcy apelują, aby nie zmieniać nazw ulic Spokojnej, Elektrycznej i Błonie na aleję Lecha Kaczyńskiego. Wcześniej z wnioskiem dotyczącej takiej zmiany wystąpiło stowarzyszenie Prawy Tarnów.

Podczas sesji Rady Miejskiej, 29 grudnia, przedstawiciele zwolenników pozostawienia obecnych nazw ulic - Karolina Mochylska oraz Dawid Odbierzychleb - zwrócili się z prośbą do radnych o wzięcie pod uwagę głosów mieszkańców, którzy podpisali się pod petycją.

My, obywatele tego miasta chcemy mieć realny wpływ na to co się w nim dzieje. Chcemy, aby radni wsłuchali się w głos mieszkańców. Konsekwentnie chcemy podkreślić, że nie jesteśmy przeciwnikami nadawania różnych nazw w przestrzeni publicznej (w tym Lecha Kaczyńskiego), ale uważamy, że ten tryb administracyjny powinien dotyczyć nowo wybudowanych ulic, skwerów, rond, deptaków, etc. – można przeczytać w piśmie podpisanym przez mieszkańców.

Co do samych podpisów wątpliwości miał przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Koprowski, który zauważył, że złożony dokument to lista wydrukowanych nazwisk, na której znajdują się osoby spoza Tarnowa. Karolina Mochylska, jedna z inicjatorek pomysłu tłumaczy, że nie ma w tym nic dziwnego, że mieszkańcy Tarnowa, którzy obecnie nie przebywają w mieście podpisali się pod petycją:

- Sama osobiście znam co najmniej trzy przypadki podpisanych mieszańców Tarnowa, którzy w tym momencie pracują za granicą. W ankiecie weryfikacyjnej trzeba było podać aktualne miejsce zamieszkania.

Wcześniej Doraźna Komisja do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej poprosiła o opinię w tej sprawie radców prawnych magistratu, w których ocenie według prawa lokalnego nie powinno zmieniać się nazw ulic obowiązujących przed 1939 rokiem. Radni z komisji zaprosili również przeciwników zmiany nazw ulic na ich najbliższe posiedzenie, podczas którego ma odbyć się dyskusja na ten temat.

[kn] źródło: tarnow.pl

comments powered by Disqus

Ostatnio na Forum