Stadion Miejski w budżecie

Radni zaakceptowali złożoną przez prezydenta autopoprawkę do przyszłorocznego budżetu, która zakłada realizację w najbliższych latach długo oczekiwanej przebudowy Stadionu Miejskiego w Tarnowie.

We wcześniejszych planach w wieloletnim planie finansowym była budowa stadionu lekkoatletycznego wchodzącego w skład Centrum Przygotowań Paraolimpijskich. Radni nie wyrazili jednak zgody na realizację tej inwestycji, mimo że idea budowy Stadionu Lekkoatletycznego spotkała się z akceptacją Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a wniosek o dofinansowanie inwestycji przeszedł pozytywnie formalną ocenę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zamiast stadionu radni wskazali szereg mniejszych inwestycji takich jak remonty dróg, chodników czy skwerów.

W tej sytuacji prezydent złożył autopoprawkę polegającą na tym, że zamiast stadionu lekkoatletycznego w wieloletniej prognozie finansowej znalazła się przebudowa znajdującego się w fatalnym stanie Stadionu Miejskiego, który także stanowi element Centrum Przygotowań Paraolimpijskich. Wcześniej tę propozycję skonsultował z przedstawicielami tarnowskich środowisk sportowych, którzy pozytywnie wypowiadali się o tym pomyśle. – Stadion Miejski nie powinien służyć tylko żużlowcom, ale też piłkarzom. Powinien także być przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – stwierdził prezydent Ciepiela.

W przyszłym roku miałaby być przygotowana koncepcja Stadionu Miejskiego, która ma być także przedmiotem konsultacji ze środowiskami sportowymi. W kolejnych latach mogłyby już ruszyć prace projektowe i realizacja inwestycji. Koniecznym warunkiem jest pozyskanie na ten cel pieniędzy z zewnątrz. Prezydent liczy w tej sprawie na wsparcie ze strony parlamentarzystów.

[kn] źródło: tarnow.pl

comments powered by Disqus

Ostatnio na Forum