Radni uchwalili budżet Tarnowa na 2016 rok

Radni uchwalili zaproponowany przez prezydenta Romana Ciepielę budżet Tarnowa na 2016 rok. Przed głosowaniem prezydent przedłożył radnym szereg autopoprawek, które wynikały z złożonych przez rajców propozycji zmian do projektu budżetu. Za przyjęciem budżetu głosowali niemal wszyscy obecni na sali radni. Przeciwny przyjęciu uchwały budżetowej był radny Marek Ciesielczyk. Wcześniej radni przyjęli wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Tarnowa na lata 2016 – 2026.

- Dziękuje w imieniu mieszkańców Tarnowa wszystkim radnym za zgłaszane przez cały rok uwagi oraz za zdolność do kompromisu i umiejętność znalezienia zgody w sprawach dla miasta ważnych – powiedział po głosowaniu prezydent Roman Ciepiela.

Dochody miasta w przyszłym roku mają wynieść ponad 561 mln złotych, a wydatki pochłoną 588 mln złotych. Związane jest to z planowanymi inwestycjami, na które przewidziano około 75 mln złotych. Jak zapewnia prezydent istotne jest to, że bieżące dochody (ponad 526 mln złotych) będą wyższe niż bieżące wydatki, które wyniosą ponad 513 mln złotych.

Największym źródłem dochodu będą subwencje (prawie 184 mln zł), wpływy z podatków i opłat (blisko 119 mln złotych) oraz udziały miasta w PIT i CIT (ponad 116 mln złotych). Z dotacji miasto ma pozyskać w przyszłym roku ok. 80,5 mln złotych. Miejska kasa będzie zasilona również m.in. z funduszy strukturalnych oraz dochodów z majątku.

- Ten budżet jest budżetem prospołecznym jeśli chodzi o problematykę spraw społecznych i rodziny. Wydaje się, że został w tym kierunku naprawdę dobrze przemyślany – stwierdziła Anna Krakowska, radna Prawa i Sprawiedliwości.

Podobnego zdania jest radny Jakub Kwaśny z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który podkreślał, że jest to budżet kompromisu i zgody.

Najwięcej, bo blisko 262 mln złotych pochłoną wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Ponad 109 mln złotych przekazane zostanie na transport i łączność oraz gospodarkę komunalną. Na ochronę zdrowia i pomoc społeczną przewidziano ponad 94 mln złotych, a na kulturę fizyczną sport i turystykę ponad 25 mln zł. W przyszłorocznym budżecie założono również blisko 14 milionowe wsparcie dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 18 mln złotych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

Więcej pieniędzy do rozdysponowania, bo ponad 3,5 mln złotych otrzymają Rady Osiedli. To o ponad 2 miliony złotych więcej niż w 2015 roku. W przyszłorocznych planach inwestycyjnych znalazły się m.in. realizowana w ramach Centrum Przygotowań Paraolimpijskich przebudowa Hali Sportowo-Widowiskowej „Jaskółka” (ponad 5,2 mln złotych) oraz koncepcja przebudowy Stadionu Miejskiego, której realizację ujęto równocześnie w wieloletnim planie finansowym. Oznacza to, że oczekiwana inwestycja będzie realizowana w najbliższych latach. Więcej na ten temat tutaj. Ponadto w budżecie znalazła się budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Piłsudskiego (ponad 3 mln złotych), czy rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Wojska Polskiego (ponad milion złotych). Za ponad 4 mln złotych przebudowana ma zostać ul. Krakowska. Z większych prac drogowych można również wymienić rozbudowę ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszyńskiego, Czystej, Mościckiego, Kwiatkowskiego i Witosa oraz remonty ul. Bandrowskiego i Goldhammera wraz z miejscami parkingowymi. Na drogi osiedlowe przewidziano ponad 4,5 mln złotych.

W przyszłorocznym budżecie znalazły się także pieniądze na m.in. budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska przy Gimnazjum nr 6 oraz Gimnazjum nr 4 i Szkole Podstawowej nr 8. W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ma zostać zmodernizowana bieżnia.

[kn] źródło: tarnow.pl

comments powered by Disqus

Ostatnio na Forum