Tarnowska Rada Seniorów w nowym składzie

Powołana we wrześniu Tarnowska Rada Seniorów zmieniła swój skład. W miejsce Anny Czech, która od października jest posłem na Sejm RP, została wybrana Barbara Koprowska. O wyborze zdecydowali tarnowscy radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie. Kadencja rady zaplanowana jest na lata 2015 – 2019.

Przypomnijmy, że Tarnowska Rada Seniorów jest ciałem doradczym i konsultacyjnym wobec prezydenta Tarnowa, z którym współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących seniorów. Do zadań Rady należy między innymi inicjowanie przedsięwzięć w zakresie integracji społecznej pokolenia 60+ i zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej. Gremium ma za zadanie także podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, sportu i edukacji.

Rada zajmuje się też opiniowaniem lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji pokolenia 60+, doradztwem i inicjowaniem pomocy w szczególności w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych oraz współpracą z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów.

W skład Tarnowskiej Rady Seniorów aktualnie wchodzą:

1) Lidia Jaźwińska – Przewodnicząca Rady,
2) Maria Kanior – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Tarnowa,
3) Barbara Koprowska – Radna Rady Miejskiej w Tarnowie,
4) Piotr Wójcik– Radny Rady Miejskiej w Tarnowie,
5) Maria Halina Gawle – Przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
6) Maria Gogojewicz-Pęcherek – Przedstawiciel Katolickiego Centrum Edukacji KANA,
7) Zofia Grzywacz – Przedstawiciel Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
8) Danuta Kisielewska – Przedstawiciel Stowarzyszenia Senior Na Czasie,
9) Grażyna Kondracka – Przedstawiciel Stowarzyszenia Medycyna Polska,
10) Maria Papuga – Przedstawiciel Rady Osiedla nr 5 „Rzędzin”,
11) Marian Sarkowicz – Przedstawiciel Rady Osiedla nr 2 „Strusina”,
12) Barbara Sierakowska-Karczewska – Przedstawiciel Stowarzyszenia Srebrne Skronie.

[kn] źródło: tarnow.pl

comments powered by Disqus

Ostatnio na Forum