Wydarzenia

Siedem grzechów głównych PO w Tarnowie

Stowarzyszenie Tarnowianie kontratakuje

Po zerwaniu koalicji przez Platformę Obywatelską, Stowarzyszenie Tarnowianie otrząsnęło się, zwarło szyki i próbuje kontrować niedawnego sprzymierzeńca. W poniedziałek na konferencji prasowej krytycznie podsumowano 100 dni rządzącego obecnie miastem H. Słomki-Narożańskiego.

Pierwszy zastępca prezydenta przejął stery w mieście po aresztowaniu swojego szefa Ryszarda Ś. (prokuratura postawiła mu zarzuty korupcyjne). W ubiegłym tygodniu minęło 100 dni odkąd Słomka-Narożański pełni obowiązki gospodarza miasta. Po zerwaniu koalicji odwołał ze stanowika wiceprezydent Dorotę Skrzyniarz.

"Tarnowianie" bardzo krytycznie oceniają styl i formę zakończenia wieloletniej współpracy (od 2006 roku). - A przecież jeszcze podczas debaty budżetowej Pierwszy Zastępca Prezydenta pan Henryk Słomka Narożański złożył zapewnienie, że zrobi wszystko, by utrzymać koalicję do nowych wyborów. Było to zatem przyrzeczenie nieszczere i obliczone tylko na zjednanie sobie naszego poparcia podczas głosowania nad uchwałą budżetową na rok przyszły. Takie standardy zachowań są nam obce i trudno się dziwić, że budzą one nasz sprzeciw oraz obawy, co do sposobu dalszego władania miastem - przekonywali na konferencji prasowej.

Dziennikarzom przedstawiono listę "siedmiu grzechów głównych" jakie PO popełniła podczas nieobecności prezydenta. - Ich wyeliminowanie jest najpilniejszym wyzwaniem dla wszystkich osób i instytucji, dla których ważna jest przyszłość Tarnowa i jego mieszkańców - podkreślali "Tarnowianie". Poniżej lista w całości.

[Tomasz STODOLNY]

* * *

Siedem grzechów głównych PO:

1. Nieskuteczny lobbing wśród parlamentarzystów i decydentów szczebla  centralnego na rzecz strategicznych dla miasta i subregionu spraw np. przełożenia drogi 73 czyli budowa tzw. obwodnicy wschodniej - nie znalazły się takie zapisy w planach budżetowych państwa, nie ma ich w wieloletnich planach inwestycji drogowych,

2. Nieskuteczność w przyspieszeniu prac przy budowie odcinka autostrady z Tarnowa do Dębicy;  tym samym odciągana jest w czasie możliwość otwarcia choćby jednego pasa ruchu, odciążenia al Jana Pawła II i poprawy bezpieczeństwo mieszkańców

3. Brak obniżenia opłat za śmieci, mimo obietnic  złożonych mieszkańcom, że system zostanie oceniony końcem roku, ze skutkiem na rok nowy

4. Brak kolejnych działań (po porozumieniu z gminami w sprawach gospodarki odpadami  czy tzw. „czwórporozumieniu” prezydenta Ścigały) , które integrowałyby subregion tarnowski – funkcjonalnie i inwestycyjnie, co będzie mieć ogromne znaczenie w nowej perspektywie unijnej

5. Brak widocznej współpracy m.in. samorządu, radnych i Urzędu wokół kluczowych tematów zapisanych w Strategii rozwoju Tarnowa 2020 i Programie Tarnów 2015

6. Przestój w pracach nad projektem, którego Tarnów jest liderem, budowy spalarni dla kilkudziesięciu gmin subregionu

7. Zastopowanie prac nad projektami dla Tarnowa i subregionu na nową perspektywę unijną, konieczny jest monitoring i nadzór nad "tarnowskim projektami i miejscem dla Tarnowa " zgłoszonymi do strategii branżowych Małopolski i banku pomysłów oraz możliwymi do realizacji z puli centralnej; niezbędne przygotowanie dokumentacyjne projektów

Ten ostatni punkt podkreślamy w sposób szczególny uznając za priorytetowy. Oczekujemy nadania tempa tym pracom. Zdefiniowane w połowie ubiegłego roku pod kierunkiem prezydenta Ryszarda Ścigały zadania muszą być przygotowane dokumentacyjne, by zwiększyć szanse na dofinansowanie unijne. Przed nami ostatnia w historii Polski "dziejowa" pula środków. Musimy znaleźć  partnerów w subregionie, zjednać sprzymierzeńców w ostatecznym rankingowaniu projektów dla subregionu. W budżecie na 2014 rok nie dostrzegamy zapisów na dokumentacje przyszłościową tj. projekty, analizy, koncepcje. Aktualny stan przygotowania miasta do skutecznej absorpcji środków unijnych na tym etapie budzi uzasadniony niepokój i obawy o dalszy rozwój miasta.

BRAK PROGRAMU NAPRAWCZEGO

Zwracamy tez uwagę, ze od września opinia publiczna czeka na wskazanie przyczyn tak poważnych uchybień w inwestycjach miejskich, realizowanych przez TZDM, później przez Centrum Usług Ogólnomiejskich nadzorowanych przez Pierwszego Zastępcę Prezydenta p. Henryka Słomkę  Narożańskiego, które to inwestycje sa przedmiotem postępowań prokuratorskich, krytyki mieszkańców, prac specjalnej komisji rady miasta. Opinii publicznej nie są znane wyniki prac i wnioski zespołu roboczego powołanego jeszcze przez Prezydenta Ryszarda Ścigałę. Otoczenie Tarnowa i urzędu, to bliskie i dalsze musi otrzymać czytelny sygnał, ze sytuacja jest pod kontrola władz miast i ze można nam, miastu zaufać. Tego nowego otwarcia oczekują i potencjalni inwestorzy i partnerzy biznesowi. Oczekujemy wiec konkretnych działań naprawczych minimalizujących ryzyko i wyciągnięcia konsekwencji względem osób winnych. Oczekujemy działań konkretnych, a nie pozorowanych, a za takie można uznać np. likwidowanie silnych centrów kompetencji, które sprawdziły się za wyjątkiem centrum podlegającego bezpośrednio Panu Pierwszemu Zastępcy Prezydenta. Apelujemy o zaprezentowanie opinii publicznej programu konkretnych działań naprawczych, które przywrócą dobre imię tarnowskiemu samorządowi.

 

comments powered by Disqus

Komentarze