Wydarzenia

Sąd uchylił wyrok za rzut bryłą lodu w tira

Sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia w I instancji

image/jpeg

Sąd Apelacyjny w Krakowie uchylił w piątek wyrok skazujący trzech nastolatków na kary więzienia za zrzucenie 16 kg bryły lodu na autostradę A4 pod Tarnowem. "Pocisk" trafił w przejeżdżający pod wiaduktem samochód ciężarowy - 46-letni kierowca zginął na miejscu.

W październiku ubiegłego roku tarnowski sąd skazał sprawców (dwaj 16-latkowie i jeden 17-latek) na 4, 5 i 6 lat więzienia. Prokuratura oskarżyła ich o zabójstwo, ale sąd ostatecznie uznał, że nastolatkowie do śmierci kierowcy ciężarówki doprowadzili w sposób nieumyślny.

Od wyroku odwołały się obie strony. W piątek Sąd Apelacyjny w Krakowie uchylił wyrok kierując sprawę do ponownego rozpatrzenia, bo uznał, że sąd I in­stan­cji po­wi­nien jesz­cze raz roz­wa­żyć kwe­stie za­mia­ru spraw­ców, tzn. usta­lić, czy zrzu­ca­jąc bryłę dzia­ła­li oni z za­mia­rem po­zba­wie­nia życia lub spo­wo­do­wa­nia ob­ra­żeń. Sąd apelacyjny powołał się przy tym na opinię biegłego, który ocenił, że o tragedii zdecydowało 0,8 sekundy (gdyby bryłę zrzucono sekundę później lub wcześniej, do uderzenia w przednią szybę samochodu by nie doszło).

Sąd wzkazał, że choć oskarżeni - nawet "mimo deficytów intelektualnych" - powinni zdawać sobie sprawę z negatywnych skutków swojego zachowania, to jednak trudno przypisać im zabójstwo.

Do tragicznego wypadku doszło 21 lutego na autostradzie A4 w miejscowości Biadoliny Radłowskie pod Tarnowem.

[ts]

comments powered by Disqus

Komentarze