Tysiące porad rzecznika konsumentów

541 przedłożonych wniosków na piśmie, 19 940 porad udzielonych osobiście, przez telefon lub w formie elektronicznej to bilans działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku ubiegłym. Łączna wartość spraw załatwionych pozytywnie dla konsumentów (w przeliczeniu na gotówkę) wyniosła ponad 105 tys. złotych.

W 2014 r. odnotowano nieznaczny spadek liczby udzielanych porad oraz przyjętych i prowadzonych spraw. - Mniejszą liczbę konsultacji należy tłumaczyć stale zwiększającą się świadomością prawną konsumentów, przede wszystkim na temat instytucji ochrony konsumentów oraz działaniami edukacyjnymi, w szczególności prowadzonymi za pośrednictwem mediów - tłumaczy Krzysztof Podgórski, Miejski Rzecznik Konsumentów.

W roku poprzednim klienci zgłaszali pisemnie do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów różnorakie problemy i petycje. Najczęściej podawanym przedmiotem sporu na linii konsument-przedsiębiorca była umowa sprzedaży obuwia i odzieży oraz wyposażenia mieszkania i gospodarstwa domowego. Petenci skarżyli się także na działalność dostawców energii, gazu, ciepła, wody i usług telekomunikacyjnych.

Poza tradycyjną metodą, pracownicy biura udzielili niespełna 20 tys. porad osobiście lub wirtualnie. Podobnie jak w przypadku porad pisemnych, konsultacje telefoniczno-internetowe dotyczyły spraw związanych z branżą telekomunikacyjną, usługowo-dostawczą, odzieżową, RTV oraz AGD. Nierzadko poruszano także kwestie ubezpieczeniowe, finansowe i motoryzacyjne.

W minionym roku udzielono także wsparcia prawnego, które umożliwiło konsumentom samodzielne działania w sądzie. Zapewniono pomoc w zakresie sprawdzenia bądź też sporządzenia stosownych pism procesowych, pozwów, sprzeciwów, odpowiedzi na pozew, itp.  

Miejski Rzecznik Konsumentów pełni funkcje doradczo-procesowe, z których najważniejsze to zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej dotyczącej ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, ewentualne wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.  

Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje swe zadania przy pomocy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, które mieści się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Goldhammera 3, tel. (14) 688-28-50.

[kn] źródło: Urząd Miasta Tarnowa

comments powered by Disqus

Ostatnio na Forum