Szybciej przez Tarnów za 100 mln zł?

Magistrat przygotowuje się do realizacji jednej z najważniejszych inwestycji drogowych najbliższych lat - przebudowy ul. Spokojnej, Elektrycznej i Wyszyńskiego, Czystej. Prace mogą kosztować nawet 100 milionów złotych i rozwiążą wiele problemów komunikacyjnych Tarnowa. – To będzie szybkie i komfortowe połączenie dwóch części miasta i dwóch węzłów autostradowych - mówi prezydent Roman Ciepiela.

Z Mościc do skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Krzyską będzie prowadzić komfortowa, dwujezdniowa ulica. Powstaną również cztery nowe ronda na skrzyżowaniach z al. Piaskową, ul. Klikowską, przewidziane w planie przestrzennego zagospodarowania „SADY” łączące z ul. Chyszowską oraz na skrzyżowaniu z ul. Czystą . Parametrami będą podobne do tych, które miasto wybudowało w ostatnich latach - ich zewnętrzna średnica ma mieć do 60 metrów. Na całej długości drogi mają powstać ścieżki rowerowe. Będą również drogi zbiorcze dla lokalnego ruchu, które umożliwią mieszkańcom i przedsiębiorcom płynne przemieszczanie się.

Przygotowywane rozwiązanie było konsultowane z przedstawicielami firm, którzy prowadzą działalność gospodarczą w tamtym rejonie oraz ze specjalistami m.in. z Politechniki Krakowskiej.

– Chcemy z jednej strony uwzględnić potrzeby przedsiębiorców, z drugiej jednak musimy zapewnić bezpieczeństwo ruchu – zaznacza Krzysztof Madej, dyrektor Wydziału Realizacji Inwestycji podkreślając, że spełnienie wszystkich postulatów właścicieli firm może być bardzo trudne.

Prace projektowe, których pierwszy etap został już sfinalizowany, kosztować będą 915 tys. zł, a połowa tej kwoty pochodzi ze środków europejskich.

Projekt w całości ma być gotowy do końca października i wówczas będzie można wystąpić o pozwolenie na budowę. Realizacja samej inwestycji uzależniona jest od tego, czy i jakie wsparcie z funduszy zewnętrznych uzyska miasto na ten cel. Zakłada się, że ze względu na skale przedsięwzięcia inwestycja realizowana będzie etapowo.

tim

źródło: Urząd Miasta Tarnowa

comments powered by Disqus

Ostatnio na Forum