Opóźnienia na basenie. Kary dla wykonawcy

Jest opóźnienie w remoncie Domu Sportu w Mościcach. Pomimo kilkukrotnych wezwań do przyspieszenia prac, wykonawca nie realizuje ich zgodnie z harmonogramem - przyznaje tarnowski magistrat.

MARZEC 2014. Prace na basenie w Mościcach.

Budowa powinna zakończyć się do końca marca, a potrwa - najprawdopodobniej do końca maja. - Wolałbym nie naliczać kar umownych i odebrać inwestycję w terminie - komentuje Edward Rusnarczyk, dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wykonawcy naliczane są kary umowne w wysokości 7,6 tys zł dziennie. Zabezpieczeniem z którego wyegzekwowana zostanie należność miasta jest 10% wynagrodzenia, które miało być wypłacone wykonawcy po zakończeniu prac. Remont basenu wystartował niemal dwa lata temu. Całość prac kosztuje 7,6 mln zł.

Pierwsze opóźnienie i niewykonanie zakładanych w harmonogramie robót wystąpiło już w 2013 roku i dotyczyło prac wycenionych na 70 tys. zł. Natomiast w 2014 roku nie wykonano prac wartych 1,7 mln. zł.

Wykonawca dwukrotnie zwracał się do magistratu z prośbą o przedłużenie terminu realizacji inwestycji. – Negatywnie zaopiniowaliśmy obydwie prośby, ponieważ nie zaistniały żadne okoliczności, które uniemożliwiałyby realizację inwestycji - mówi dyrektor Rusnarczyk. Z zapisów umowy wynika, że przedłużenie terminu realizacji inwestycji mogłoby nastąpić w razie złych warunków atmosferycznych czy nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Obecnie trwają intensywne prace wykończeniowe i dostarczanie urządzeń. Wykonawca deklaruje zakończenie prac, włącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, do końca maja.

tim

źródło: Urząd Miasta Tarnowa

comments powered by Disqus

Ostatnio na Forum