Pierwsze posiedzenie nowej Rady Sportu

Powołana przez prezydenta Romana Ciepielę nowa Rada Sportu odbyła pierwsze posiedzenie. - Jej zadaniem jest reprezentowanie tarnowskiego środowiska sportowego. Rada konsultować będzie między innymi dokumenty programowe, inwestycje i budżet z zakresu kultury fizycznej czy program stypendialny - mówi Marek Baran, dyrektor Wydziału Sportu.

Formuła funkcjonowania rady uległa zmianie. Reprezentacja środowisk sportowych jest znacznie szersza niż dotychczas. Do głosu zostało dopuszczonych 16 przedstawicieli środowisk sportowych, poprzednio było ich 10. W jej skład weszli również przedstawiciele sportu młodzieżowego, którzy wcześniej nie mieli takiej możliwości. Podczas pierwszego spotkania członkowie rady dyskutowali nad kwestią stypendiów sportowych, sugerując na przyszłość zwiększenie puli pieniędzy i poszerzenie kategorii o niższą niż młodzicy, tak aby w większym stopniu promować sport dzieci i młodzieży. Bardziej premiowane mają być także osiągnięcia o zasięgu międzynarodowym.

Przewodniczącym rady został Marek Niemczura (Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 1811), wiceprzewodniczącymi natomiast Bogdan Banaś (Stowarzyszenie Sportowe Sokół) i Krzysztof Janas (Miejski Szkolny Związek Sportowy).

Skład rady sportu:

- Mirosław Cierniak, zgłoszony przez Unię Tarnów Żużlową Sportową Spółkę Akcyjną,
-  Bogdan Banaś, zgłoszony przez Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów,
-  Wacław Grzesik, zgłoszony przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Tarnów,
- Bogusław Kwiek, zgłoszony przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tarnowska Akademia Piłkarska,
- Marek Niemczura, zgłoszony przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „1811”,
- Piotr Skrzyniarz, zgłoszony przez MKS Pałac Młodzieży,
- Urszula Świerczek, zgłoszona przez Uczniowski Klub Sportowy Jedynka przy I Liceum Ogólnokształcącym,
- Waldemar Urban, zgłoszony przez Miejski Klub Sportowy Tarnovia,
- Jarosław Wałaszek, zgłoszony przez Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
- Andrzej Ziembowski, zgłoszony przez Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start z siedzibą w Tarnowie,
- Michał Żurowski, zgłoszony przez Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów,
- Stanisław Klimek - przedstawiciel Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej w Tarnowie,
- Marek Baran - przedstawiciel właściwego w sprawach kultury fizycznej wydziału Urzędu Miasta Tarnowa,
- Edward Rusnarczyk - przedstawiciel Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie,
- Krzysztof Janas - przedstawiciel Tarnowskiego Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego – jako reprezentant uczniowskich klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa,
- Robert Wardzała - przedstawiciel sportowego środowiska szkół wyższych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

[kn] źródło: Urząd Miasta Tarnowa

comments powered by Disqus

Ostatnio na Forum