Miliony dla subregionu tarnowskiego

Prezydent Roman Ciepiela podkreślał podczas spotkania z władzami województwa konieczność przyspieszenia prac Forum Subregionalnego, które będzie współdecydowało o wydawaniu pieniędzy unijnych. - Powinniśmy już pracować i dyskutować o wspólnych projektach - mówił. Przyczynkiem do dyskusji na temat środków unijnych była wizyta w Tarnowie Marka Sowy, marszałka małopolski.

- W bieżącej perspektywie budżetowej do subregionu tarnowskiego trafi 112 milionów euro, to stosunkowo duża alokacja - mówił Marek Sowa podczas Konferencji Subregionalnej w Centrum Sztuki Mościce. O wydawaniu środków na poszczególne projekty współdecydować będzie Forum Subregionalne składające się z przedstawicieli samorządów, instytucji, biznesu i organizacji pozarządowych.

- Stawiamy przede wszystkim na projekty komplementarne, czyli takie które będą łączyły kilku partnerów, kilka samorządów - podkreślał Stanisław Sorys, wicemarszałek. Pierwsze konkursy mają zostać ogłoszone już w czerwcu.

Będzie można starać się m.in o dofinansowanie do tworzenia i rozbudowy stref aktywności gospodarczej, poprawę efektywności energetycznej budynków zarówno publicznych, jak i mieszkaniowych, wymianę źródeł ciepła w domach, wymianę taboru komunikacyjnego na ekologiczny, trasy rowerowe, punkty selektywnej zbiórki odpadów, recykling, rozwój szlaków turystycznych i rekreacyjnych, drogi, usługi opiekuńcze, przedszkola, kształcenie zawodowe i ochronę zdrowia.

Podczas dyskusji prezydent Ciepiela podkreślił także konieczność poszukiwania kompromisu i konsensusu w wybieraniu projektów do dofinansowania, tak aby uwzględniały interesy nie tylko poszczególnych gmin, ale przede wszystkim całego subregionu. Roman Ciepiela poprosił także o uwzględnianie subregionów w rozdysponowaniu pozostałych środków RPO.

[kn] źródło: Urząd Miasta Tarnowa

comments powered by Disqus

Ostatnio na Forum